Dr Wai Kwong Wong
19 B Hang Seng Causeway Bay Building 28 Yee Wo Street
Hong Kong 852
HKG
: +852 029150303